IES ENERGY GROUP je rezultat desetogodišnjeg iskustva u proizvodnji biogasa.

GRUPA daje rešenja koja povećavaju efikasnost i optimizuju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Projektovanje i razvoj rešenja „ključ u ruke“ za različite sektore i tržišne oblasti su svakodnevni deo njihovog rada.

Unutar Grupe postoji više sektora uključujući, od 2008. godine, IES BIOGAS. Ovaj sektor je specijalizovana za projektovanje, izgradnju, upravljanje i servisiranje postrojenja za proizvodnju biogasa/biometana za potrebe poljoprivrede i prehrambene industrije. IES filozofija je jasna: 100% kvaliteta u materijalima, komponentama i završnoj obradi. Nema kompromisa.

IES Energy

IES WASTE (Otpad) je orijentisan na upravljanje i eksploataciju čitavog ciklusa otpada, počevši od faze selekcije i odvajanja, do različitih tretmana i reciklaže glavnih komponenti (papir, karton, plastika, aluminijum, staklo), do proizvodnje energije iz organske frakcije (anaerobna digestija) i sekundarnog čvrstog goriva i, konačno, proizvodnje komposta. U ovom sektoru IES Energy Group ima važnu patetentiranu tehnologiju – „Horizontal Digester“ tehnologiju za polusuvu fermentaciju.

IES PV POWER je u potpunosti posvećen solarnim fotonaponskim projektima, koji nude širok spektar rešenja, proizvoda i sistema za svaku oblast primene i specifičan zahtev svakog kupca (zemaljski fotonaponski parkovi, hibridni sistemi i mrežne i off-mreže) .

IES SERVICE je odeljenje koje se bavi upravljanjem i servisiranjem postrojenja. U evidenciji ima više od 250 fabrika koje su isporučene od strane drugih proizvođača ili dizajnirane sa različitim dizajnom i tehnološkim procesom. IES Energy Group naglašava važnost održavanja performansi, promovisanja integrisanog sistema upravljanja i nadzora, sposobnog da obezbedi odlučujuće intervencije na 24-časovnoj osnovi.

IES AUTOMATION unutar Grupe dizajnira i upravlja „ad hoc“ automatizacijom. Radi se o „upravljačkom“ sistemu pod nazivom IES Bioeyes pravljenom za svaku pojedinačnu potrebu klijenta.