Porodična firma Floriva iz Ivanjice nastala je sa ciljem usavršavanja proizvodnje šumske jagode, sadnica jagodastog voća, organizovanja kooperative, otkupa proizvoda, prerade istih i prodaje na domaćem i inostranom tržištu. Koristeći prirodne resurse našeg kraja, dobru intuiciju, stečeno iskustvo i najsavremenije tehnike u proizvodnji, uspevaju da proizvode kvalitetne domaće proizvode, čak i jedinstvene kada je u pitanju šumska jagoda.