Međunarodni sajmovi Energetika 2017. i EcoFair 2017. održavaju se pod istim krovom, u isto vreme i pod zajedničkim motom “Nova energija” kako bi se ukazalo na činjenicu da predstavljaju dve suštinski povezane strane jedinstvenog globalnog fenomena, globalni trend koji za cilj ima održivi razvoj i “cirkularnu ekonomiju”.

Međunarodni sajam energetike regionalni je i integrativni predvodnik u povezivanju svih segmenata i faktora energetskog sektora u ovom delu Evrope i najveći i najrespektabilniji godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti ili rudarstva, iz zemlje i regiona.

I u izlagačkom i u konferencijskom programu ova izvanredna međunarodna manifestacija sa visokom UFI licencom uključuje sve tematske podnivoe – od novih, pametnih tehnologija i naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje energije, distribucije i upravljanja, do uštede energije.

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, posvećen je sistemu i mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na “cirkularnu ekonomiju”, industriju reciklaže, upravljanje otpadom, komunalne tehnologije, zaštitu prirode i zaštitu prirodnih resursa od zagađenja.

Okosnicu programa ovih sajmova čine međunarodne konferencije, okrugli stolovi, panel diskusije, predavanja i prezentacije, a neke od tema su: Ulaganja u energetiku, energetsku efikasnost, OIE i tehnologije pametnih i održivih gradova, Potencijali partnerstva domaćih i svetskih kompanija na ovom polju, Javne politike u oblasti zaštite životne sredine, pozicije ključnih grupa aktera, Dan investicija u energetici i zaštiti životne sredine, Cirkularna ekonomija kao šansa za razvoj zelene industrije, Eko tehnologije za korišćenje komunalnog otpada kao izvora energije, Dan komunalaca regiona i prezentacija projekata iz oblasti upravljanja otpadom, Aktuelno stanje u primeni sistema energetskog menadžmenta na lokalnom nivou, Energetska efikasnost i obnovljivi izvori u funkciji zaštite životne sredine, E-mobility forum posvećen potencijalima industrije električnih vozila itd.

Očekuje se učešće oko 150 direktnih i indirektnih izlagača, među kojima petina inostranih, iz desetak zemalja i više od 8000 poslovnih posetilaca iz zemlje i regiona.

Izuzetnu podršku ovim sajmovima daju brojne privredne, akademske, istraživačke i strukovne organizacije i institucije, a posebna uloga pripada resornim ministarstvima – Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije.

Posebnu ovogodišnju privilegiju za sve učesnike, izlagače i posetioce sajmova Energetika 2017. i EcoFair 2017. predstavlja i 6. Međunarodni sajam pametnih tehnologija – iSEC – Pametni i sigurni gradovi, u istom terminu, pod svodovima iste sajamske hale, čak i pod istim sloganom, posvećen pametnim i sigurnim gradovima, naprednim urbanim tehnologijama. Tako će ove tri manifestacije predstavljati jedinstvenu multidisciplinarnu platformu za logistiku nekima od najvažnijih tema današnjice, kao što su energija, energetska efikasnost, životna sredina, bezbednost i pametno upravljanje gradovima.

Sajmovi će za posetioce biti otvoreni u hali 1 Beogradskog sajma, od srede do petka, 4-6. oktobra, od 10 do 17 časova. Cena ulaznica za neregistrovane posetioce je 250 dinara, za studente sa indeksom 100 dinara, grupnih 100 dinara, a parking se plaća 100 dinara po satu.