PLAVI KRUG – Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda, već godinama svojim delovanjem pokušava da poboljša položaj i kvalitet života osoba sa dijabetesom, njihovih porodica, prijatelja i svih onih na koje ova bolest utiče. Kroz različite akcije i edukativne programe Udruženje pokušava da podigne nivo zdravstvene kulture, prenese različita iskustva o pravilnom lečenju ove bolesti i pomogne ljudima da shvate šta je zapravo dijabetes i kako se sa njim živi.

Pored toga, „Plavi krug“ kontinuirano radi i na informisanju javnosti o preventivi dijabetesa, organizuje radionice, tribine i seminare za obolele od dijabetesa i ostale zainteresovane za ovo stanje, pomaže obolelima da ostvare svoja prava u zdravstvenim ustanovama.

Udruženje organizuje različite servise podrške: Socijalno-edukativni centar, Psihološko savetovalište, Grupu podrške roditeljima dece koja žive sa dijabetesom.

Pod nazivom „Sve što ste hteli da znate o dijabetesu, a niste imali koga da pitate“ u prostorijama „Plavog kruga“ svakog ponedeljka se održavaju edukativni skupovi. Predavanja su raznovrsna i prilagođena svima, počev od osoba koje su u riziku od nastanka dijabetesa, do onih koji žive sa dijabetesom tipa 1, 2 ili gestacijskim dijabetesom. Najposećenija su predavanja koja se tiču ishrane, značaja fizičke aktivnosti, komplikacija dijabetesa, upotrebe insulinske pumpe…

Psihološko savetovalište funkcioniše na nivou individualnog ili grupnog rada, zavisno od potreba članova. Savetovanje i psihoterapiju sprovodi psiholog- psihoterapeut, uz redovnu stručnu superviziju.

„Plavi kružić“ je grupa podrške roditeljima dece koja žive sa dijabetesom. Sastanci i druženja se sastoje od edukativnih radionica i igrica za decu, razmene iskustava, predavanja, stručnih konsultacija i psihološkog savetovanja za roditelje. „Plavi kružić“ organizuje druženje jednom mesečno, a pored aktivnosti u prostorijama Udruženja, organizuju se i odlasci u pozorišta, muzeje, bioskope. Cilj ove grupe je socijalna inkluzija dece koja žive sa dijabetesom i međusobna razmena iskustava njihovih roditelja.