Panel „Migranti i mediji“, održan u sklopu Sajma medija, a u organizaciji Medijskog istraživačkog centra iz Niša, pokazao je da je interesovanje medija za ovaj problem sve manje, ali da tema nije izgubila na značaju. Naprotiv.

Tokom razgovora rečeno je da se migrantski problem ne razrešava samo smeštajem i hranom, a da mediji u sagledavanju potencijalnih rešenja mogu da imaju mnogo značajniju ulogu nego do sada.

Svetlana Palić iz Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije rekla je da se ovim pitanjima ne bave samo „nacionalni mediji“, nego i oni lokalni, i to u značajnoj meri, ali da njihova „vidljivost“ nije velika. Značaj lokalnih medija zaslužan je što je u lokalnim sredinama „stabilna situacija“, što govori o profesionalnosti izveštavanja, a sve to uprkos veoma izraženom problemu „lažnih vesti“ na društvenim mrežama. To je najčešći kanal kojim se širi nekontrolisana mržnja i negativna energija, a na koji Komesarijat ne može da utiče. Jedan od takvih situacija je nedavna dezinformacija da migranti dobijaju više novca nego naše trudnice.

Jovana Mihajlović iz ambasade Švajcarske u Srbiji rekla je da migrantski problem prevazilazi mogućnosti i snagu jedne organizacije ili institucije.

Marija Hajdari, mlada migrantkinja iz Avganistana, ukazala je na često loše uslove za život u prihvatnim centrima – veoma ograničen prostor, čitave porodice u jednoj sobi, zajednički toaleti… Rekla je da to najteže pogađa decu, zbog nedostatka sredstva za higijenu, prostora za igru ili odmor. Zbog toga, rekla je ona, ne treba sumnjati da svi oni žele malo više od tri obroka dnevno i smeštaja, da se obrazuju, da rade, da postignu nešto u životu.

Potcrtala je i izuzetnu važnost organizovanja učenja za odrasle ili mogućnosti da samostalno zarađuju za život, a upravo je to, pored 40-godišnjeg rata, talibana, Islamske države, paravojnih formacija, glavni razlog, zbog kog je njena porodica emigrirala.

Gordana Bjeletić, novinarka TV N1 koja je pratila migrantsku krizu, rekla je da je kriza stala, ali da su problemi migranata ostali i samo su manje vidljivi. „Kampovi su najčešće udaljeni od velikih naselja, tako da većina građana može da nikada ni ne sretne migranta. Ipak, situacija je bolja nego, naprimer, u Grčkoj, gde kampovi izgledaju kao logori“. Najveći problem u migrantskoj populaciji je, po njenom mišljenju – depresija. Među njima nisu retka samoubistva, a ništa manji problem nije ni „panika i histerija“ koja se stvara u jednom delu javnosti.

Jelena Đukić Pejić, novinarka MIC-a i moderatorka panela, rekla je da MIC od samog početka migrantske krize prati tu temu i da smatra da mediji mogu da učine mnogo više. Naglasila je ulogu lokalne zajednice, jer „ni Komesarijat za izbeglice ne može sam“, a za tu podršku su mediji neophodni. Po njenom saznanju, nijedan medij iz Niša nijedanput nije otišao ni u jedan kamp koji se nalazi na jugu Srbije.