UDRUŽENJE „BIOGAS“ je reprezentativno udruženje koje okuplja preko 30 članova, koji poseduju 14 elektrana na biogas, sa ukupnim instalisanim kapacitetom preko 14,4 MW, ali i druge institucije i kompanije koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom tehnologijom ili planiraju izgradnju biogasnih elektrana.

Udruženje Biogas je aktivan partner nemačkog udruženja Fachverband Biogas e.V. ali i član evropske biogasne asocijacije EBA – European Biogas Association.

Udruženje Biogas će na predstojećem sajmu predstaviti svoje planove za naredni period, sa akcentom na usluge koje pruža članovima – redovno informisanje o svim novostima, tehnologijama, stručnim skupovima i studijama koje mogu biti korisne za njihovo poslovanje. Deo ponude članovima su obuke, kao i stručno usavršavanje u segmentu korišćenja obnovljivih izvora energije i upravljanju biogas postrojenjima.

Udruženje želi da pomogne novim članovima koji planiraju da grade postrojenja, te da im prenese iskustva koja poseduju kompanije čija postrojenja već rade, da im omogući kontakte i pruži korisne informacije na polju odabira tehnoloških rešenja, korišćenja sirovina, odabiru modela finansiranja projekta, kao i podršku u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srbije.

Udruženju Biogas je u junu 2019. godine potpisalo ugovor o partnerstvu sa Nemačkom Biogas Asocijacijom, koja je prepoznala potencijal podrške razvoju biogasnog sektora u Srbiji.