ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE je stručna ustanova, koja obavlja delatnost istraživanja, zaštite i unapređenja nacionalne prirodne baštine.

Zavod se bavi izradom studija zaštite zaštićenih područja, radom na očuvanju biološke i geološke raznovrsnosti, stručnim nadzorom u prirodnim dobrima, praćenjem stanja divljih vrsta, izdavanjem uslova i mišljenja o uticaju na životnu sredinu različitih aktivnosti u prirodi, izvođenjem programa edukacije, radi na očuvanju prirode Srbije.

Zaštita prirodnih dobara podrazumeva kompleksna istraživanja, vrednovanje određenog područja i izradu studija zaštite kojom se utvrđuju prirodne vrednosti, kategorija zaštićenog područja i mere i režimi zaštite. Na osnovu ovih istraživanja i studija koja su na osnovu njih nastala, u Srbiji su zaštićena 463 područja koja čine 6,54% teritorije Srbije. Područja prirode u Srbiji se štite i kroz ekološku mrežu. Nacionalnom ekološkom mrežom obuhvaćeno je 101 područje, u okviru koje se nalaze međunarodno značajna staništa i to 36 za ptice, 59 za biljke, 13 za dnevne leptire i 61 Emerald evropsko područje.

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Poslove zaštite prirode realizuju stručni saradnici Zavoda. U realizaciji poslova učestvuje multidisciplinarni tim stručnjaka kao što su biolozi, geolozi, inženjeri šumarstva, pejzažni arhitekti, prostorni planeri, speleolozi, inženjerik poljoprivrede i drugi profili specijaliziovani za oblast očuvanja prirode i održivog razvoja.

U svom radu Zavod sarađuje sa državnim i nevladinim organizacijama, naučnim i obrazovnim institucijama, kao i međunarodnim organizacijama.

Na svom štandu na Sajmu ekologije, Zavod će u predstavljanju zaštite prirode akcenat staviti na metodologiju rada u oblasti zaštite biljnih i životinjskih vrsta u zaštićenim područjima i urbanim sredinama. Na Sajmu će biti predstavljen i rad u oblasti promocije naše prirodne baštine i najnovija izdanja Zavoda, kao što su stručne i popularne monografije o zaštiti prirode i vrsta, i obrazovno-promotivni materijali.