Prateći program trojca Energetika – Ekologija – 112 Expo u sredu, 3. oktobra, dobija pun zamah.

U okviru Energetike, od 14.05 do 16.10 h, i to u Plavoj sali hale 1A, na programu je panel pod radnim naslovom „Snaga prirode“, u okviru koga će biti govora o „Obnovljivim izvorima energije“, o „Tržištu električne energije“ i o „Pametnim mrežama“. Cilj diskusije je da promoviše unapređenje tržišta električne energije kao i razvoj pametnih mreža. Govornici su iz Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za energetiku, Privredna komore Srbije…

U okviru Ekologije, u Zelenoj sali hale 1, i to od 13.15 do 16.50 h, Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje čak tri panela posvećena „Ulaganju u ekologiju kao ulaganju u zdravlje“ (edukativni film „Prepuštanje“ o štetnim efektima hemikalija po zdravlje ljudi; Panevropski program transporta, zdravlja i životne sredine i Implementacija Protokola o vodi i zdravlju u Republici Srbiji; Aerozagađenje kao faktor rizika po zdravlje), „Strateškom okviru i finansiranju u zaštiti životne sredine“ te „Upravljanju projektima u oblasti životne sredine“.

Sajam 112 Expo takođe će ponuditi posetiocima obiman izbor tema. U okviru bloka „Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama“, od 11 do 12.45 h, u hali 2, u programu su tri teme: „Primena inoviranih zakonskih procedura u postupku izdavanja lokacijskih uslova, rešenja o davanju saglasnosti na tehničku dokumentaciju i rešenja kojima se utvrđuje podobnost objekata za upotrebu aspekata mera zaštite od požara i eksplozija“, „Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru u praksi u domenu inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mera zaštite od požara i eksplozija“ i „Primena Nacrta zakona o eksplozivnim materijama“. Organizacija i moderacija – MUP-SVS.

U bloku „Bezbednost i zdravlje na radu“, od 13 do 15.30 u programu je „Diskusija o izveštaju – Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu u Republici Srbiji“, a od 15.30 do 17.00 „Uloga medicine rada u unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu“. Organizacija i moderacija pripada Upravi za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.