UMBRA SOFTWARE je sistem integrator svetski poznatih kompanija. Pruža savremena rešenja u oblasti automatizacije i nadzorno-upravljačkih sistema.

Tokom svog postojanja, kompanija se profilisala u firmu koja se primarno bavi kontrolom i automatizacijom industrijskih procesa, a delatnost se učvršćivala u oblastima kontrole i automatizacije različitih tehničkih i tehnoloških industrijskih sistema i procesa; projektovanja i izrade SCADA sistema – infrastrukturnih rešenja; automatizacije u industriji; ponude rešenja po sistemu „ključ u ruke“; specifikacije i isporuke opreme; instaliranja opreme i montaže; izrade aplikativnog softvera; puštanja u rad; obuke…

Umbra Software

Kao sistem integrator, Umbra Software je oformila strategijsko partnerstvo sa svetskim kompanijama, liderima u proizvodnji opreme za automatizaciju. Tako 2000. godine potpisuje ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom „Goša FOM“ i počinje zajednički rad na projektima automatizacije koksnih mašina za rusko tržište; od 2001. је ovlašćeni distributer i sistem integrator renomirane kompanije „Schneider Electric“; od 2011. počinje uspešna saradnja sa firmom „Djomico“ iz Kragujevca, u oblasti automatizacije mašina za sečenje trafo limova; od 2013. uspešna saradnja sa firmom „Kohls Maschinenbau GmbH“ iz Freigerichta u Nemačkoj, u oblasti automatizacije proizvodnih linija; od 2014. kompanija je ekskluzivni zastupnik i distributer vodeće svetske kompanije u oblasti sigurnosne automatizacije – „Pilz“; od 2015. uspešnа saradnjа sa firmom „Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH“ iz Dortmunda, u oblasti automatizacije koksnih mašina; godine 2017. postaje ekskluzivni zastupnik i distributer renomirane nemačke kompanije „Kunbus“…