Već prvog dana održavanja sajmova Energetika, EcoFair i iSEC – Pametni gradovi posetioci imaju priliku da prisustvuju i učestvuju u stručnom pratećem programu izuzetno visokog nivoa.

Tako se, u okviru sajma Energetika, od 14 časova, u „plavoj sali“ hale 1A, održava panel diskusija sa temom „Nova energija – pametni gradovi“, u organizaciji Privredne komore Srbije i uz učešće stručnjaka i visokih funkcionera iz Ministarstva rudarstva i energetike, EPS-a, Arhitektonskog, Saobraćajnog i Mašinskog fakulteta i drugih.

Teme su: pametno i održivo upravljanje energijom; mogućnosti efikasnog korišćenja energije u pametnim gradovima; plan EPS-a za poslovnu i tehničku održivost vlastitog sistema i mogućnost balansiranja potrošnje i proizvodnje električne energije u skladu sa potencijalima koje Srbija ima; tipologija zgrada u gradu Beogradu; planiranje razvoja pametnog grada; pametno gorivo za pametne gradove; „siti logistika“ i pametni gradovi; podizanje nivoa energetske efikasnosti kroz model JPP itd.

Sa stručnim pratećim programom ne zaostaje ni Ekologija. Jer, od 12:30, u „zelenoj sali“ hale 1A počinje panel sa temom „Javne politike u oblasti zaštite životne sredine, pozicije ključnih grupa aktera“, uz učešće visokih funkcionera i eksperata iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, PKS, Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27 – životna sredina, Stalne konferencije gradova i opština.

Po okončanju panela sledi sastanak mreže eko-poverenika Stalne konferencije gradova i opština.

Za iSEC – Pametne i sigurne gradove rezervisana je „crvena sala“ hale 1A. A tamo se, počevši od 12:45 nižu sledeće teme i prezentacije: IoT u funkciji razvoja pametnih i sigurnih gradova – trendovi razvoja pametnih gradova; primena pametnih tehnologija u funkciji bezbednosti urbanih sredina; uticaj primene Zakona o privatnom obezbeđenju na bezbednost urbanih sredina – privatna bezbednost u funkciji pametnih i sigurnih gradova; prezentacija Standarda za procenu rizika; sistemi integracija – integrisani sistemi zaštite i spasavanja u lokalnim zajednicama; Georeferencirana analitika – primena u pametnim gradovima; pametna pretraga u sistemima video nadzora i druge.

U ovom delu programa učestvuju predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Udruženja za privatno obezbeđenje i usluge PKS, instituti za upravljanje rizicima i standardizaciju, predstavnici gradova, kompanija, instituta i drugi.