Kompanija RAFAKO osnovana je 1949. godine i zapošljava oko 2000 radnika. Oduvek je bila povezana sa energetikom, nudeći projektovanje i proizvodnju kotlova i postrojenja za zaštitu životne sredine.

RAFAKO je lider na poljskom tržištu energetske opreme i istovremeno najveći proizvođač kotlova u Evropi. Lider je i u oblasti postrojenja za odsumporavanje mokrim i polusuvim metodama, kao i postrojenja za otpepepljivanje.

Sedište Kompanije i glavni proizvodni pogoni se nalaze u mestu Racibórz, a u prethodnih nekoliko godina osnovani su projektni biroi u Gliwicama, Częstochowi i Beogradu.

Rafako

RAFAKO je u mogućnosti da ponudi projekte po principu “ključ u ruke” u oblasti postrojenja za proizvodnju energije iz fosilnih goriva, pre svega kotlovska ostrva, uključujući podkritične i nadkritične kotlove sa sagorevanjem ugljenog praha u letu, CFB kotlove, HRSG i kotlove sa sagorevanjem na rešetki, kao i postrojenja za prečišćavanje dimnih gasova i drugu opremu. Naša ponuda obuhvata i kotlove za sagorevanje otpada i biomase.

Na Sajmu Energetika 2017 u Beogradu žele da predstave posetiocima deo svoje kompleksne ponude iz oblasti energetike i zaštite životne sredine. Smatraju da bi za tržište Srbije posebno bila interesantno njihovo iskustvo u najsavremenijim tehnologijama konvencionalne energetike, uključujući i kotlove sa nadkritičnim parametrima, instalacije odsumporavanja, denitrifikacije i otpepepljivanja, kao i sisteme za termičku obradu otpada.