Rade Končar TEP, Skoplje, vodeća je kompanija u metaloprerađivačkoj i elektroindustriji, ne samo u Makedoniji nego i šire. Deo je brenda „Rade Končar“ koji postoji 70 godina.

Kompanija nudi kompletna rešenja u oblasti proizvodnje i distribucije električne energije, kao i specijalna rešenja u skladu sa individualnim zahtevima klijenata.

Proizvodni program kompanije obuhvata:

 • distributivne uljne transformatore preko 2500kVA
 • kompaktne betonske i metalne prefabrikovane trafostanice
 • opremu za vertikalno i horizontalno montiranje (12, 24, 38,5 kV)
 • niskonaponske strujne merne transformatore
 • niskonaponske distributivne uređaje
 • sve tipove mernih ormana (metal i poliester)
 • korekciju faktora snage niskog napona
 • komandne stolove za industriju
 • obradu metala (lasersko rezanje, savijanje, zavarivanje)
 • perforirane nosače kablova
 • sistem za peletiranje
 • peći na pelet
 • izradu kompletnih projekata, montažu, ispitivanje i puštanje u rad niskonaponskih, srednjenaponskih i visokonaponskih kompleksnih objekata.