Bez obzira da li se radi o turističkom, poslovnom ili nekom drugom aranžmanu, putovanja se odavno ne mogu ni zamisliti bez putnog osiguranja. Putno osiguranje sa asistencijom ponuda je koju je Milenijum osiguranje a.d.o. predstavilo na ovogodišnjem Sajmu turizma, na zajedničkom štandu sa turističkom agencijom „Sole azur“.

Uz polisu putnog osiguranja sa asistencijom turisti ne moraju da brinu o eventualnim zdravstvenim problemima, pomoći lekara i ceni tih usluga, a dragocena je i u slučaju gubitka prtljaga ili situacija u kojima je putnicima potrebna pravna pomoć.

Polisa pokriva troškove lečenja i medicinsku asistenciju, putnu i pravnu asistenciju, osiguranje prtljaga od krađe ili oštećenja, ali i dopunskog rizika – otkaza aranžmana.