PLASTIK GOGIĆ je lider u proizvodnji plastičnih kanti za smeće i kontejnera u jugoistočnoj Evropi.

Poseduju savremene mašine i opremu, koji omogućavaju efikasne tehnološke procese na preko 6.000 m2 zatvorenog i 20.000 m2 otvorenog prostora.

Njihovi proizvodi se izvoze u preko 30 zemalja i mogu se naći na ulicama gradova na tri kontinenta. To se posebno odnosi na kante sa dva točka, zatim kontejnere sa četiri točka, stubne ulične kante kao i okrugle kante sa poklopcem. Pogodne su za različite potrebe, izrađuju se u više boja i zapremina, a koriste se za reciklažu i odvajanje otpada kao što je plastika, papir, staklo itd.

Plastik Gogić