Ni petak, 14. oktobar, treći i završni dan sajmova Energetika 2016. i EcoFair 2016. neće proći bez tematskih uzleta u ovim oblastima.

Tako je planirano da u “energetskoj” Plavoj sali hale 1A Beogradskog sajma od 10 do 17 časova bude održan niz bodovanih predavanja u organizaciji Inženjerske komore Srbije, kao što su “Mini hidroelektrane – od ideje do realizacije”, “Potreba za kompenzacijom reaktivne energije”, “Ograničavajući faktori u široj primeni obnovljivih izvora u Srbiji”, “Prirodni gas u gasnoj tehnici”, “Organski Rankinov ciklus (ORC) sa aspekta perspektive u sadašnjem trenutku energetike”; “Direktiva 2014/68/EU Evropskog parlamenta i izmene u odnosu na Direktivu 97/23/EC” i druga.

Za to vreme će, takođe od 10 do 17 časova, “ekološka” Zelena sala u istoj sajamskoj hali biti mesto održavanja predavanja kao što su “Odgovorno upravljanje otpadom u komunalnom sektoru – reciklažna dvorišta “, “Saradnja nauke i privrede u oblasti zaštite životne sredine”, “Ekonomski instrumenti za potrebe upravljanja otpadom iz ugla industrije otpada i reciklera”, “Zeleno preduzetništvo”, “Predlozi za rešavanje zaostalih problema – istorijsko zagađenje i divlje deponije, doprinos industrije u procesu uspostavljanja sistema upravljanja otpadom”. Sledi blok posvećen “Sistemskom rešenju naplate eko takse u punom obimu i kažnjavanje nesavesnih zagađivača”, a onda i “Bezbedno upravljanje hemikalijama i značaj informisanja javnosti”, “Obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti zaštite životne sredine” te “Društvena odgovornost kroz edukativni program reciklaže i zaštite životne sredine” (na štandu JKP Gradska čistoća Beograd).

Istovremeno, u hali 1, na štandu NIS-a, od 11 časova planirano je predstavljanje postrojenja za prečišćavanje vode u Novom Miloševu, a na štandu JP EPS, od 11 h do 13 časova, niz prezentacija posvećenih “Obnovljivim izvorima energije JP EPS”, “Revitalizaciji HE Zvornik”, “Unapređenju procesa održavanja rudarske mehanizacije uvođenjem sistema agregatne zamene velikih sklopova povodom servisa i remonta”, “Nadzoru i upravljanju daljinskim sistemom za predodvodnjavanje”, “Ugradnji GPS u pomoćnu mehanizaciju i kontroli utroška”, “Unapređenju bezbednosti i zdravlja u TE Kostolac”. Biće organizovane pojedinačne prezentacije i na drugim štandovima.