NUMIKON d.o.o. za projektovanje, savetovanje i zastupanje je kompanija iz Zagreba, a osnovna područja delovanja su joj:

– projektovanje i konstruisanje,

– proračuni i analize,

– terenske usluge (lasersko snimanje i skeniranje)  i

– usluge treninga i edukacije (edukacije za analizu naprezanja i elastičnosti cevovodnih sistema)

Osim navedenih usluga, Numikon je zastupnik za računarske aplikacije kompanija Hexagon (Intergraph), Bricsys i Flite.

Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu energetike Numikon predstavlja računarske aplikacije navedenih kompanija, koja se koriste za projektovanje i proračune energetskih i procesnih postrojenja.