Slovenački telekomunikacijski operater NOVATEL na svom će štandu predstaviti tri kompanije:

  • Novatel d.o.o. – koji nudi usluge na području vandrednih situacijah – ASK (dinamično obaveštavanje), NOVT4000 (dispečer centar), Fire drive (vatrogasna tablica) i satelistki internet na ruralnim terenima;
  • Kompas telekomunikacije d.o.o. – stručnjak za radijske veze;
  • Ringtel d.o.o. – Novatelova firma u Beogradu, koja će nuditi sve te usluge.