NORD spada u lidere u tehnologiji pogonske industrije mehaničkih i elektronskih rešenja. Proizvodi kompletnu liniju mehaničkih i elektronskih komponenti što uključuje: motor-reduktore, elektromotore, frekventne pretvarače, servo kontrolere i druge uređaje upravljačke tehnologije.

Elektro Motorni Pogoni d.o.o. je zastupnik NORD Getriebebau u Republici Srbiji. Obezbeđuje tehničku podršku, održavanje, nova rešenja i unapređenje rada elektromotornih pogona.

Ponuda ove kompanije nalazi primenu u fabrikama šećera, ulja, mlinovima, silosima, farmama, fabrikama stočne hrane, mineralnog đubriva, fabrikama slada, ciglanama, fabrikama građevinske opreme kao i mnogim drugim granama industrije.

Elektro Motorni Pogoni d.o.o.