NETINVEST je domaća kompanija specijalizovana za razvoj i projektovanje objekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Nudi usluge konsultovanja, koje pokrivaju sve faze donošenja odluka u vezi sa investicijama, zatim izrade generalnih projekata i prethodnih studija opravdanosti, izrade idejnih i glavnih projekata sa studijama opravdanosti, kao i potpunu podršku tokom izgradnje i eksploatacije objekata.

Netinvest je učestvovao i u projektu izgradnje prve srpske male solarne elektrane, nakon čega je učestvovao u brojnim projektima izgradnje malih solarnih elektrana – od inicijalne optimizacije lokacije, studije izvodljivosti, kompletnog dizajna i pripreme dokumentacije za dobijanje dozvola.

Kompanija trenutno radi na velikom projektu rehabilitacije petnaest mini hidroelektrana za JP EPS u koordinaciji sa AFC-om. Na polju hidroelektrana Netinvest nudi konsalting, procesiranje i analizu prikupljenih podataka na osnovu kojih naši eksperti sprovode studiju izvodljivosti i naknadni razvoj projekta hidroelektrane.

NETINVEST

Kada je u pitanju implementacija i razvoj objekata za eksploataciju vetropotencijala, Netinvest nudi usluge poput instalacije opreme za merenje vetra (prema IEC 64100 standardu), izrade mapa vetropotencijala, optimizacije rasporeda budućeg vetroparka, sve do završnih koraka u projektovanju. Kompanija Netinvest je podigla preko 50 anemometarskih stubova u Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

U delokrug usluga koje nudi Netinvest ulazi i menadžment projekata, kao i usluge izrade proračuna energetske efikasnosti objekata od strane EBRD EE i GIZ sertifikovanih stručnjaka. Kao inovaciju u oblasti usluga koje nudi Netinvest vredi pomenuti i vršenje usluga implementacije kućne automatizacije ili „pametna kuća“ sistema kao oficijelni predstavnik Vantage Home Automation Systems, koja pruža integrisanu kontrolu vašeg doma.

Firma poseduje sertifikate sledećih standard sistema: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27001 ; ISO 50001.