MIKRO KONTROL je prvenstveno specijalizovan za industrijsku automatizaciju i upravljačke sisteme. Kompanija nudi i inženjerske usluge za širi opseg elektro radova i u potpunosti je u mogućnosti da finalizuje projekte do 35kV.

Tim Mikro Kontrol je visokokvalifikovan i kompetentan za integraciju sistema zasnovanih na električnoj opremi koja dolaze od vrhunskih svetskih proizvođača kao što su ABB, Omron, Jokogawa, Siemens, Schneider Electric, Rockvell Automation.

Mikro Kontrol

Tokom više od 22 godine, Mikro Kontrol je bez prekida uspešno završavao veliki broj inženjerskih projekata u raznim sektorima industrije kao što su, pored ostalih, rudarstvo, metalska industrija, energetika, obnovljivi izvori.

Kompanija nudi klijentima rešenja po sistemu „ključ u ruke“. Ovo podrazumijeva detaljan električni dizajn, montažu MCC-a i kontrolne kabine, aplikativni softver, nadgledanje lokacije, puštanje u rad, kao i potpunu tehničku podršku te obuku i održavanje.