JKP „Javno osvetljenje“ Beograd je preduzeće osnovano od strane grada Beograda, а osnovna delatnost mu je održavanje, sanacija, adaptacija i dogradnja instalacija javnog osvetljenja. To je jedino preduzeće na teritoriji Republike Srbije čiji je primarni delokrug rada obezbeđivanje javnog osvetljenja.

Tehnički i kadrovski potencijal JKP „Javno osvetljenje“ usmeren je na instalaciju uličnog, urbanog, dekorativnog i svečanog osvetljenja, implementacijom najsavremenije opreme, uz uvažavanje načela zaštite životne sredine.

U cilju održanja visokog mišljenja sugrađana, ovo preduzeće nastoji da pruža usluge u skladu sa standardima i demonstrira profesionalizam u svim aspektima rada. Tokom poslednjih 10 godina, postavljeno je nekoliko desetina hiljada svetiljki, nekoliko stotina hiljada izvora svetlosti, svečano je osvetljeno na stotine kilometara ulica grada Beograda…

Vozni park preduzeća čine 23 platforme, četiri dizalice, četiri kipera, sedam teretnih vozila. Platforme omogućavaju rad na visini 10-26 m. Deo opreme su i vozila koja omogućavaju specifične zahteve za rad u užem gradskom jezgru, i svuda gde postoje visinska ograničenja.

Ugradnjom svetiljki sa LED izvorima svetlosti sa integrisanim sistemom daljinskog nadzora i upravljanja, na deonicama auto-puta koje prolaze kroz Beograd, JKP „Javno osvetljenje“ Beograd ubraja se među pionire u ovoj oblasti. Imajući u vidu da je LED tehnologija dostigla izvesnu zrelost, a u skladu sa zakonodavstvom EU, cilj je da svetiljke sa LED izvorima svetlosti dobiju veće učešće u instalaciji uličnog javnog osvetljenja grada Beograda.