Neposredno posle svečanog otvaranja sajma 112 EXPO i prigodne pokazne vežbe u kojoj učestvuju Sektor za vanredne situacije MUP RS, Gradskog zavoda za hitnu pomoć Beograd, Crvenog krsta i Gorske službe spasavanja počinje izuzetan konferencijski program.

U sklopu bloka „Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama“, od 13.00 do 14.30, u hali 2 Beogradskog sajma, sledi panel diskusija koja će se baviti „Predstavljanjem nacrta zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama“, „Iskustvima izrade nacionalne procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti i dosadašnjih iskustava jedinica lokalne samouprave u izradi procena rizika“. Moderator je MUP – SVS.

Od 14.45 do 17.00 sledi konferencijski blok „Bezbednost i zdravlje na radu“ sa temama kao što su: „Iskustva Ruske Federacije – „Unapređenje veština stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu“, „Iskustva Ruske Federacije – „Licenciranje lične i kolektivne zaštitne opreme“, „Iskustva Ruske Federacije – „Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu“. Učesnici su Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ruske Federacije, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorat za rad, Savez samostalnih sindikata Srbije, Unija poslodavaca Srbije i UGS Nezavisnost, a panel organizuje i moderira Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.