GRAD ČAČAK i TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu već su uigran tandem u nastupima na manifestacijama Beogradskog sajma, posebno na onima koji se tiču zaštite životne sredine i prirodnih resursa. Tako je i na ovogodišnjem EcoFairu.

Na njihovom štandu u hali 1 Beogradskog sajma, tokom sva tri dana EcoFaira 2019, od srede do petka, 2-4. oktobra, еksperti i visoki kompetentni gosti održaće predavanja o čitavom nizu aspekta ovih životno važnih oblasti, od pojedinačnih i lokalnih do principijelnih i globalnih.

Već prvog dana sajma na dnevnom redu su teme kao što su: Značaj i zaštita životne sredine, upravljanje, reciklaža otpada i prečistači za otpadne vode u Severnoj Makedoniji i Srbiji; Zelene površine grada Čačka; Unapređenje efikasnosti upravljanja javnom imovinom; Valorizacija otpada od ljuski pirinča u kompozitne materijale visokih performansi; Ptice Čačka i okoline.

Tokom drugog dana u planu su: Start-up centar Naučno tehnološkog parka Čačak; Podzemni kontejneri – primarna selekcija na gradskom području; Sporedni agro-industrijski proizvodi za proizvodnju mlečne kiseline i hraniva za životinje; Antimikrobno dejstvo materijala aktiviranih jonima metala srebra; Turizam u funkciji održivog razvoja predela izuzetnih odlika Ovčarsko-kablarske klisure; Unapređenje efikasnosti upravljanja javnom imovinom…

Ni sajamsko finale nije bez odgovora Grada Čačka i TMF-a. Tako su u petak na programu teme: Unapređenje efikasnosti upravljanja javnom imovinom – predstavljanje komunikacionog plana; Mikroreaktorske tehnologije: Zelena sinteza farmaceutika u laboratorijskim uslovima; Upotreba plastike u svakodnevnom životu; Uklanjanje boja iz otpadnih voda – nekad i sad; Ležeći policajci od recikliranog materijala; Kompostiranje biorazgradivog otpada sredstvima EM tehnologije u JKP “Gradsko zelenilo” Čačak; Značaj izgradnje savremenih ekoloških kuća…