Preduzeće GASALARM bavi se proizvodnjom i prometom opreme za detekciju zapaljivih i otrovnih gasova i para kao i održavanjem tih uređaja.

Gasalarm je jedini proizvođač sistema za detekciju gasa u Srbiji. Postoji od 1991. godine. Imidž gradi na kvalitetu, a kvanitet je neminovno dolazio tokom 25 godina postojanja. Prednost saradnje sa preduzećem je mogućnost proizvodnje sistema po zahtevu korisnika usluga.

Statistika kaže da za 25 godina rada ni jedan objekat korisnika sa ugrađenom opremom ove kompanije nije imao havariju (eksplozija, požar) uz redovno održavanje njihovog stručno servisnog tima.

Broj ugrađenih sistema za detekciju gasa (770 sistema) daje kontinuirani uvid u specifičnost zahteva same oblasti zaštite ljudi i objekata.

Gasalarm