FCC je internacionalna kompanija i jedna je od vodećih kompanija u oblasti upravljanja otpadom u centralnoj i istočnoj Evropi.

Kao deo FCC-a, FCC EKO je član važne svetske grupacije za pružanje komunalnih usluga. Cilj kompanije je da ponudi sveobuhvatne usluge u oblasti upravljanja otpadom. Poslovne aktivnosti podrazumevaju usluge sakupljanja komunalnog otpada opštinama i privatnim kompanijama, ali i ostale komunalne usluge: čišćenje ulica, održavanje u zimskom periodu, održavanje zelenila i drugo.

Kompanija posluje u osam zamalja centralne i istočne Evrope: Češkoj Republici, Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, a od 2006. godine počela je sa radom i filijala u Srbiji, čiji je slogan i misija “Servis for the Future” – Servis za budućnost.