FCC je internacionalna kompanija i jedna je od vodećih kompanija u oblasti upravljanja otpadom u centralnoj i istočnoj Evropi. Posluje u Češkoj Republici, Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, a 2006. godine počela je sa radom i filijala u Srbiji.

Kao deo FCC-a, FCC EKO nudi sveobuhvatne usluge u oblasti upravljanja otpadom. Poslovne aktivnosti podrazumevaju usluge sakupljanja komunalnog otpada opštinama i privatnim kompanijama, ali i ostale komunalne usluge: čišćenje ulica, održavanje u zimskom periodu, održavanje zelenila i drugo.

U FCC se upravljanje otpadom bazira na individualnim zahtevima klijenata i pružanju podrške u svim legalnim i logističkim aspektima. Konsalting, sakupljanje, transport, selekcija, prerada i odlaganje na deponiju uz pomoć različitih kontejnera za sakupljanje i upravljanje opštinskim objektima obavlja se sa velikom pažnjom.

Nova usluga koju kompanija FCC pruža je održavanje zelenih površina što podrazumeva sadnju cveća, zalivanje, održavanje cvetnih leja, košenje i održavanje zelenih ograda.

FCC u Srbiji pruža svoje usluge za oko 200.000 stanovnika i preko 1.400 pravnih lica. Kompanija FCC trenutno sakuplja i tretira komunalni otpad u devet opština čije su teritorije u potpunosti pokrivene uslugom. Preko 100 zaposlenih je odgovorno da se ovaj posao obavlja kontinuirano i uigrano. Kompanija ima na raspolaganju 21 kamion i specijalno vozilo, 46 kontejnera velike zapremine, 21.365 kanti i kontejnera, 2 deponije za komunalni otpad.