I finale stručnog pratećeg programa sajma EcoFair 2017, u petak 6. oktobra, u “zelenoj sali” hale 1A Beogradskog sajma, vredno je svake pažnje i posete.

Tamo se od 10:30 do 11:30 h održava panel pod nazivom “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u funkciji zaštite životne sredine” sa prezentacijom projekata zamene energenata u objektima javne namene. U prvom delu programa predstavnici grada Čačka govore o “održivom korišćenju otpadne biomase kao obnovljivog energenta” na primeru vlastitih potreba i mogućnosti, a potom sledi “slučaj” Bajine Bašte i bioenergetskog sela Kostojevići. Panel završava diskusijom, poukama i preporukama.

U nastavku programa, na istom mestu, od 11:40 do 12:10, kompanija Yunirisk se bavi “tretmanom muljeva sa prečistača otpadnih voda”. Ova kompanija se bavi zbrinjavanjem industrijskog otpada, trajno transformiše različiti industrijski i komunalni otpad u bezopasni materijal koji ima upotrebnu vrednost i koji se može koristiti za različite namene. Njihova tehnološka linija omogućava da se od ulaznih, bilo tečnih, čvrstih, muljevitih otpada dobija kao finalni proizvod materijal koji može da se odlaže u prirodi i predstavlja neopasnu materiju koja ne zagađuje i ne devastira životnu okolinu. Od tog materijala se prave betonski i opekarski proizvodi, podloge za izgradnju puteva, služe kao dodatak čvrstim i industrijskim gorivima, u proizvodnji asfalta i briketa, može da i ide u cementaru kao aditiv, dodatak u proizvodnji cementa.

Za sve to vreme, od 10 do 17 časova, JKP “Gradska čistoća” Beograd na svom štandu podučava o “društvenoj odgovornosti kroz edukativni program reciklaže i zaštite životne sredine”.

Sasvim dovoljno za reprezentativno ekološko finale EcoFaira.