U četvrtak, drugog dana sajmova Energetika 2016. i EcoFair 2016. stručni prateći program je više nego reprezentativan.

Tako je Svečana sala upravne zgrade Beogradskog sajma od 10 do 16 h rezervisana za učesnike konferencije “Korišćenje biomase u energetske svrhe – put ka uspešnijem poslovanju”. Tokom dve obimne sesije predmet prezentacija i diskusija biće investicije u projekte/postrojenja za proizvodnju električne enerfgije u Srbiji; zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji, razvoj tržišta biomase u Srbiji, UNDP-GEF-projekat; platforma za trgovinu biomasom; implementacija finansijskih mehanizma podrške projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; podrška razvoju tržišta malih modularnih sistema za daljinsko grejanje i hlađenje u gradovima i opštinama… Slede mogućnosti korišćenja biomase u poslovanju; modeli ugovora o dugoročnom snabdevanju biomasom, energetski zasadi u Srbiji – potencijali i mogućnosti; tehnički prikazi/prezentacije CHP postrojenja koja se grade na teritorijama opština Bač, Alibunar, Aleksinac…

U Plavoj sali hale 1A Beogradskog sajma, od 11 pa sve do 17 h biće učesnici “Dana investicija”, čije će se ekspertize odnositi na teme “Razvoj projekta izgradnje trećeg bloka u TE Kostolac B”, “Šta rudarstvu donosi zeleni projekat ‘Unapređenje zaštite životne sredine u Rudarskom basenu Kolubara'”, “Obnovljivi izvori energije – perspektive i izazovi”, “Potencijali sirovina i mogućnosti za ulaganje – Pokretanje novog investicionog ciklusa u mineralnom sektoru” i druge.

Konačno, Zelena sala hale 1A namenjena je za specifično ekološku problematiku. Od 10 pa sve do 16,30 h tamo će na dnevnom redu biti “Zaključci sa svetskog Kongresa o upravljanju otpadom”, “Rezultati revizije nacionalnih parkova Srbije”, “Speleološka istraživanja sistema Uvačkih pećina i Cerjanske pećine”, “Prezentacija obrazovnih postera: Vodozemci Srbije, Vilin konjici Srbije, Ptice severne Sumadije”, “Programi kontrole mikrobiološkog kvaliteta vode za piće iz centralnih vodovodnih sistema na teritoriji Beograda u 2015. godini”, “Uloga zainteresovanih strana u kreiranju politike u oblasti borbe protiv klimatskih promena”, “Zaštita vazduha i ozonskog omotača”, “Nacionalna platforma za inkluziju sakupljača otpada”, “Dan komunalaca regiona – predstavljanje donatorskih projekata u Srbiji i regionu”, “Recikleri ambalažnog otpada vs Država – da li radimo zajedno?” i druge teme.

Svi programi realizuju se na ekspertskom nivou i okupljaju elitne stručnjake iz nadležnih državnih, privrednih, naučno-istraživačkih, obrazovnih institucija i organizacija.