Kompanija ALTERA DOO nastoji da, koristeći napredne tehnologije i inovativna inženjerska rešenja, svojim klijentima stavi na raspolaganje usluge u oblastima savetovanja, distribucije, te projektovanja i izvođenja industrijskih sistema po principu ključ u ruke.

Na sajmu EcoFair 2017. Altera sa predstavlja zajedno sa principalom Airprotech i sistemima za tretman otpadnog vazduha, kao što su eliminacija volatila, RTO sistemi, rotokoncentratori sa zeolitom…

Altera