Kompanija ALTERA DOO, koja nastupa zajedno sa principalom Airprotechom, bavi se inženjeringom (HVAC & regulacija vlage), konsaltingom i distribucijom (oprema i mašine), dok je akcenat Airprotechovog poslovanja na dizajnu i izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnog vazduha iz industrijskih postrojenja.

Osnovi proizvodnog asortimana su proizvodi za tretman otpadnog vazduha (VOC, TOC), odnosno RTO sistemi, katalitički oksidatori, koncentratori, skraberi i sl.

Ovi proizvodi nisu novost, ali su interesantni jer su se kod nas do sada slabo primjenjivali, a u svetlu sužavanja granica emisije ukupnog ugljenika – postaju neophodni.