Program prodaje, servisa i rezervnih delova kompanije AL.TOM GMP uključuje građevinske mašine, komunalnu opremu, platforme za rad na visini, elektro vozila te specijalnu opremu.

Dvadesetpetogodišnje iskustvo firme, posvećenost kadra i profesionalno sagledavanje potreba svakog klijenta imperativ su poslovanja ove kompanije i potencijal i preduslov za dalji razvoj. Cilj je kontinuirano proširenje ponude u skladu sa savremenim tehničkim napretkom, ali i trajna edukacija i servisnog i komercijalnog kadra.