Pod parolom „Za razvoj u skladu sa prirodom“, program prodaje, servisa i rezervnih delova kompanije AL.TOM GMP uključuje građevinske mašine, komunalnu opremu, platforme za rad na visini, elektro vozila te specijalnu opremu.

Dvadesetpetogodišnje iskustvo firme, posvećenost kadra i profesionalno sagledavanje potreba svakog klijenta imperativ su poslovanja ove kompanije i potencijal i preduslov za dalji razvoj. Cilj je kontinuirano proširenje ponude u skladu sa savremenim tehničkim napretkom, ali i trajna edukacija i servisnog i komercijalnog kadra.

AL.TOM GMP

Na Ecofairu 2019. AL.TOM će, pored ostalog, izložiti malo teretno električno vozilo Cityfort i mini višenamensku mašinu MPM Fort sa zatvorenom kabinom, opremljenom za čišćenje trotoara, trgova, pešačkih zona i gradskih saobraćajnica. Istovremeno, to će biti premijerno prikazivanje u Srbiji, a njen dolazak u Srbiju očekuje se neposredno pred manifestaciju.