Iz pratećeg programa Sajma tehnike, planiranog za utorak 16. maja, pažnji posetilaca treba preporučiti prezentaciju „najnovijih tehnologija za železnicu“ u organizaciji Ruskih železnica, i to od 9 do 11.30 časova u svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma.

Od 10 do 13 časova, u sali hale 2C, „3D Republika“, Beograd, domaćin je „Demonstracije obrade 3D modela i pripreme za aditivnu proizvodnju“.

Slovenački poslovni klub i Ambasada Republike Slovenije u Srbiji, od 12 do 14 časova, u svečanoj sali upravne zgrade, organizuju panel pod nazivom „Snaga novih investicija u industriji“.

Od 14 do 16 časova, u sali hale 2C, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja projekat „Strategije obnove javnih zgrada radi povećanja energetske efikasnosti“. Biće govora o „Strateškom okviru obnove javnih zgrada“, „Metodologiji obnove javnih zgrada“, „Energetskoj obnovi javnih zgrada“, „Kreiranju baze podataka o energetskim performansama javnih zgrada“ itd.

Kao i svih ostalih dana, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će za zajedno sa organizacijama koje izlažu pod pokroviteljstvom Ministarstva organizovati određeni broj prezentacija i pratećih događaja, u sali hale 2C.

Jedan o svakodnevnih programa je i vožnja letelica uz nadzor instruktora, u hali 2C, a u organizaciji Klastera bespilotnih letelica.