Zajedničko saopštenje AD Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd, DP Beogradski sajam i Energoprojekt Holding a.d.

Na javni poziv Grada Beograda za podnošenje prijava za osnivanje zajedničkog privrednog društva koje će rekonstruisati i upravljati Sava centrom, zajedničku ponudu dale su tri vodeće kompanije u zemlji: AD Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd, DP Beogradski sajam i Energoprojekt Holding a.d.

Odluka o zajedničkom nastupu doneta je na zdravim ekonomskim osnovama, imajući u vidu poslovni uspeh sve tri kompanije pojedinačno, kao i privredni i tržišni potencijal ovih preduzeća.

Višedecenijsko poslovno iskustvo u različitim privrednim oblastima, finansijski i intelektualni kapital koji donosimo, kao i želja da još više unapredimo domaću privredu a Beograd postavimo u centar evropskih kongresnih zbivanja, naš su zajednički interes.

Verujemo da će Grad Beograd imati težak zadatak da odabere najboljeg ponuđača i nadamo se da je naš tim budući partner u procesu revitalizacije Sava centra kao kulturnog, turističkog i kongresnog središta regiona.

 

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
V.d. generalnog direktora
Saša Vlaisavljević
DP Beogradski sajam
generalni direktor
Danka Selić
Energoprojekt Holding a.d.
generalni direktor
Vladimir Milovanović