TOPOMATIKA Beograd d.o.o. bavi se 3D digitalizacijom, merenjem i kontrolom oblika, dimenzija, položaja i deformacija objekata, kao i prodajom 3D skenera, optičkih mernih sistema i uređaja za ispitivanje materijala i komponenata.

Na Sajmu tehnike i ove godine prikazuju inovacije iz područja merenja i 3D tehnologija renomiranih svetskih kompanija koje zastupaju. Tako će na štandu 1121 u hali 1 predstaviti:

  • 3D optičke merne sisteme nemačkog proizvođača GOM mbH,
  • kidalice preduzeća Hegewald & Peschke, koje proizvodi uređaje za mehanička ispitivanja materijala i komponenti,
  • KB Prüftechnik inovativne uređaje za merenje tvrdoće,
  • ergonomske merne i inspekcijske mikroskope britanske kompanije VISION Enginnering,
  • GEOMAGIC programske pakete i uređaje za 3D modeliranje i povratno inženjerstvo.

Kompanija premijerno predstavlja ATOS Capsule, najnoviji iz serije vrhunskih GOM-ovih industrijskih 3D skenera, koji se koristi u standardizovanom mernom uređaju ATOS ScanBox za potpuno automatizovano brzo i precizno merenje i kontrolu složeno oblikovanih delova. U svom izložbenom prostoru prikazaće ATOS ScanBox 5120 industrijsku mernu ćeliju, 3D standardizovani “plug-and-play” merni uređaj koji omogućuje sigurno automatizovano merenje većih objekata ili nekoliko proizvoda istovremeno. Hegewald & Peschke Inspekt table kidalice dizajnirane su za univerzalnu primenu u različitim sektorima industrije. Obično se koriste u ulaznoj/izlaznoj kontroli proizvoda, istraživanju i razvoju, kao i laboratorijama za ispitivanje materijala.

GOM-ova nova ARAMIS 3D kamera, stereofotogrametrijski merni uređaj koji precizno meri 3D koordinate, pomake i deformacije, daje sve informacije o svojstvima materijala i ponašanju gotovih proizvoda pod opterećenjem.