Tele Radio razvija, proizvodi i prodaje sisteme daljinskog upravljanja za industrijske svrhe. Kompanija Tele Radio AB je osnovana 1954. u Švedskoj i danas se razvila u ekspanzivnu Tele Radio Grupu. Glavni ured se nalazi u Asinu pored Geteborga i grupa ima desetak sestrinskih kompanija u celome svetu (Evropa, Severna Amerika, Azija i Australija). Osim sa sestrinskim kompanijama Tele Radio sarađuje sa velikom mrežom partnera i distributera.

Tele Radio Balkan d.o.o. je sestrinska firma osnovana krajem 2015. godine. U vlasništvu je matične kompanije i deo je Tele Radio Grupe. Sa prodajnim procesima na području Srbije, Hrvatske, BIH, Crne Gore i Makedonije započela je 2016. Sedište je u Blatu na otoku Korčuli, a deluje na dve lokacije. Osim sedišta postoji i kancelarija prodaje u Zagrebu. Tele Radio Balkan je odgovoran i ima ekskluzivno pravo na prodaju, servis i montažu Tele Radio proizvoda u gore navedenim zemljama.