Kompanija Tehnoservis 1985 je jedina ovlašćena servisna radionica za reparaciju tj. popravku cilindara i puževa (šneka) za brizganje plastike i ekstrudiranje plastičnih masa, veštačkih smola, gume i bakelita, kod svih vrsta mašina koje imaju pužno brizganje ili ekstrudiranje.

Firma reparira, odnosno popravlja puževe i cilindre od “fi” 20 mm do “fi” 350 mm i dužine do 5000 mm.

Od 1985. je izvršena popravka preko 4000 puževa i cilindara. Garancija na izvršene radove je 1 godina, a vek trajanja popravljenog cilindra i puža je 5-7 godina, preradom agresivnih materijala.