Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu i Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. na ovogodišnjem sajmu Tehnike predstaviće svoje rezultate na zajedničkom štandu pod pokroviteljstvom MPNTR.

Biće predstavljeni rezultati istraživanja u okviru projekata finansiranih od strane nadležnog ministarstva, novi inovativni proizvodi, rezultati primene nanotehnologija u cilju dobijanja multifunkcionalnih materijala poboljšanih svojstava, nano-materijali za primenu u biomedicini, zaštiti životne sredine, elektronici itd., potom novi materijali za izradu solarnih ćelija poboljšanih svojstava, fotokatalitički aktivni nanomaterijali, legura Al povišene čvrstoće, aluminotermijsko zavarivanje…

Studenti TMF-a će predstaviti svoje rezultate u okviru projekta studentske formule koji je rađen zajedno sa studentima Mašinskog fakulteta.