TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Fakultet uključuje smerove: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, Hemijsko inženjerstvo, Organska hemija i polimerno inženjerstvo, Neorganska hemijska tehnologija, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Grafičko inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo, Farmaceutsko inženjerstvo.

Tehnološko-metalurški fakultet posebnu pažnju posvećuje saradnji sa privredom, naučno-istraživačkom radu i transferu tehnologija i znanja. U cilju efikasnijeg delovanja u tim oblastima, u okviru fakulteta rade: Inovacioni centar TMF-a d.o.o., Centar za čistiju proizvodnju, Centar za tehnologiju vode, Centar za nanotehnologije i funkcionalne materijale, Centar za grafičko inženjerstvo, Centar celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije.

Tehnološko-metalurški fakultet i Inovacioni centar TMF-a

Inovacioni centar TMF-a (ICTMF) je osnovan 2009. kao subjekat odgovoran za aktivnosti istraživanja i razvoja, kao i projekte i saradnju sa privredom. Koristeći sopstvene naučne i tehničke potencijale, ICTMF razvija inovacije i prototipe, nove proizvode i usluge, uvodeći znanje i tehnologiju u proizvodnju, čime se obezbeđuje racionalni i održivi razvoj ekonomije i društva.

Glavne delatnosti ICTMF su: razvoj novih tehnologija i materijala, dizajn procesa, priprema tehničke dokumentacije za konstrukciju/rekonstrukciju industrijskih postrojenja, studije izvodljivosti, studije uticaja na životnu sredinu, priprema dokumentacije za IPPC dozvolu.