U savremenom svetu gde privremeni ili stalni prekid napajanja predstavlja veliki ekonomski gubitak, obaveza je, ali i potreba, svakog objekta, fabrike ili poslovnog prostora – postojanje rezervnog napajanja. TEHNOLINK agregati se nameću kao vrhunsko rešenje.

Tehnolink d.o.o iz Novog Sada je osnovana sa namerom da se plasiraju inovativna i pouzdana energetska rešenja na tržištu. Vremenom kompanija prerasta u jednog od najvećih proizvođača dizel električnih agregata u Jugoistočnoj Evropi beležeći neprekidan rast od trenutka osnivanja. Kao trenutno jedinom domaćem proizvođaču dizel agregata, kompaniji je kvalitet proizvodnje kao i pouzdanost njihovog rada – imperativ.