„Mašine i oprema za drvnu i drvnoprerađivačku industriju u Srbiji“ naziv je konferencije održane u okviru stručnog pratećeg programa Sajma nameštaja. Na Konferenciji, koju su organizovale članice Nemačko-srpske privredne komore, zaključeno je da Srbija od drvne industrije godišnje ostvaruje suficit od gotovo 200 miliona dolara, što je siguran pokazatelj da je drvo značajan proizvod srpske privrede i da predstavlja veliki potencijal domaće ekonomije.

Posle ovih podataka, koje je na početku ovog stručnog skupa izneo Martin Knap, direktor Nemačko-srpske privredne komore, o stanju drvnoindustrijskog sektora u Srbiji govorio je i Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu. On se osvrnuo na izradu nove nacionalne strategije razvoja drvne industrije Srbije:

– Nastojimo da Srbija postane prepoznatljiva po proizvodima od drveta sa visokom dodatom vrednošću. Uz tehnološku modernizaciju preduzeća, u narednih pet godina očekujemo ekspanziju ovog dela privrede. Do 2022. drvna industrija bi trebalo da ostvari izvoz od 700 miliona dolara, rekao je Glavonjić.

Na Konferenciji su izneti brojni značajni podaci: u drvnoindistrijskom sektoru Srbije trenutno je uposleno 23 hiljade radnika, što je manje nego pre 20 godina kada je taj sektor zapošljavao 37 hiljada radnika. Pored toga, u proizvodnji nameštaja i drvnoj industriji u Srbiji 95 odsto učesnika su mikro i makro preduzeća, a preostalih pet procenata čine srednja preduzeća.

Ulrih Vild, konsultant programa izvozne inicijative Ministarstva za ekonomiju i energetiku SR Nemačke, rekao je da je izuzetno zadovoljan što su nemačke kompanije prisutne na beogradskom Sajmu nameštaja, što su predstavile svoje nove tehnologije i uspele da iniciraju potencijalnu saradnju sa srpskim preduzećima.