Preduzeće SOP – INTERNATIONAL iz Krškog, Slovenija, ima 60 godina iskustva na području konsaltinga, projektovanja, izrade i montaže tehnološke opreme za površinsku zaštitu proizvoda od metala, plastike i drveta.

Kompanija preporučuje svoje linije za lakiranje koje se sastoje se od:

  • sistema za predobradu površina
  • sistema za nanošenje pokrivnih materijala (prašno lakiranje, tečno lakiranje, kataforetsko lakiranje)
  • sistema za sušenje i hlađenje
  • transportnog uređaja
  • i opreme za čišćenje otpadnih voda i vazduha.