Sajam tehnike i tehničkih dostignuća istovremeno je i sajam prilika i privilegija. Tako će svih šest finalista u takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju za 2016. godinu imati priliku da svoje projekte predstave i posetiocima sajma, a posetioci će imati privilegiju da se iz prve ruke obaveste šta domaća pamet, uz odgovarajuću podršku, može da napravi.

U hali 3 Beogradskog sajma, na štandu 3022, svoje projekte pokazaće i objasniti timovi Azotikos iz Novog Sada (inovativni sistem za pretakanje tečnog azota – potpuna automatizacija, oblast: mašinstvo), Aluminotermija iz Beograda (tehnologija aluminotermijskog zavarivanja šina), Eco Aqua tim iz Zaječara (filter antracit, oblast ekologija), SEF iz Pančeva (koncentrator sunčeve energije – SEF, oblast energetika), Toybox iz Beograda (Smart Toybox, oblast IKT) i tim Tunel iz Zrenjanina (ventilacija i protivpožarna zaštita putnog saobraćajnog tunela, oblast mašinstvo).

Kao što je poznato, decembra 2016. je na finalnom takmičenju, pod pokroviteljstvom Ministarstva za prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pobedio projekat SEF-a iz Pančeva – Koncentrator sunčeve energije. Finalisti su, pored ostalog, nagrađeni i besplatnim učešćem na Sajmu tehnike u Beogradu, a time i još jednom prilikom da pronađu zainteresovane poslovne partnere za realizaciju svojih projekata. Beogradski sajam je, sa svoje strane, time dao punu podršku promociji i razvoju tehničko-tehnološke inovativnosti i njenoj implementaciji u privredni život zemlje.