Društvo arhitekata Beograda, sprovodilac Konkursa za rekonstrukciju i adaptaciju hala 7, 8 i 9, koji je raspisao Beogradski sajam, saopštilo je rezultate Konkursa. Stručna komisija odlučila je da ne dodeli prvu nagradu, a ostale dodeljene nagrade su povećane.

Neto iznos druge povišene nagrade je 450 hiljada dinara, a dodeljena je autorskom timu grupe arhitekata, koju čine: Ana Mihailović, Aleksandar Subotić, Snežana Subotić, Taras Subotić i Ivan Ćalović.

Vrednost treće povišene nagrade je 350 hiljada dinara. Dobitnik je arhitektonski autorski tim, u kome su radili: Dušan Stojanović, Pavle Stamenović, Marija Morošan i Miloš Jokić.

Dodeljena su i tri jednako vredna povišena otkupa u neto iznosima od po 120 hiljada dinara. Prvi tim čine Ilja Mikitišin i Igor Mikitišin. Autori drugog tima su Borislav Petrović, Ivan Rašković, Marija Blagojević, Saša Dimitrić, Dragana Dobrisavljević, Predrag Živković, Zvonimir Mance, Boris Petrović, Milica Sekulić i Nada Jelić, kao koordinator. Dejan Milanović i Srđan Tadić autori su trećeg rada.

Grafički prilozi nagrađenih i otkupljenih radova: