Rasina

Osnovne delatnosti preduzeća RASINA DOO, osnovanog 1996. godine sa sedištem u Beogradu, jesu proizvodnja i prodaja poliesterskih mernih i razvodnih ormara, prodaja metalnih razvodnih ormara ABB, trgovina elektromaterijalom domaćih i stranih proizvođača, proizvodnja grebenastih prekidača u saradnji sa poljskim preduzećem Apator s.a, projektovanje i šemiranje razvodnih ormana, projektovanje elektro-instalacija i izvođenje elektro radova.