Kompanija Rade Končar TEP & Service iz Skoplja vodeća je kompanija u svetu metala i električne industrije u Makedoniji i na Balkanu. To je deo brenda “Rade Končar” sa 65 godina tradicije.

Proizvodni program kompanije čine:

  • distributivni uljni transformatori do 2500 KVA
  • Betonske kompaktne podstanice 10 (20) /0.4kV
  • Metalne montažne trafostanice 10 (20) /0.4kV
  • Sve vrste metalnih kućišta za direktna i indirektna merenja, kablovi za napajanje ormara, niskonaponskih razvodnih prekidača, priključnih kutija…
  • Nosači kablova

Deo proizvodnog i uslužnog programa je i:

  • Sečenje čeličnog lima
  • Laserska obrada lima
  • Robotsko zavarivanje
  • Mašine za bušenje za čeličnog lima
  • Savijanje čeličnog lima…