Kvalitetno i primenjivo znanje, veliki broj poslova koje je moguće raditi u toku ili po završetku školovanja i mogućnost stipendiranja najboljih – prednosti su koje izdvajaju Računarski fakultet u odnosu na slične ustanove u Srbiji.

Računarski fakultet je akreditovan za sve studijske programe: osnovne akademske studije (računarske nauke, računarsko inženjerstvo i računarski dizajn), osnovne strukovne studije (informacione tehnologije), master i doktorske studije.

Dekan fakulteta prof. dr Dragan Miletić kao preporuku za upis na fakultet ističe mogućnost zaposlenja u najvećim IT kompanijama: „Do sada se osam studenata našeg fakulteta zaposlilo u centrali kompanije Facebook, u Kaliforniji. Priliku za ovaj posao iz snova dobili su nakon rada za američku kompaniju koja posluje u Srbiji. Takođe, imamo studente koji rade i u Google-u, u Microsoft Development Center Serbia, ali i brojnim domaćim firmama.“

Iako privatni, Računarski fakultet svake godine stipendira 10 najboljih mladih informatičara, a od ove godine dodeliće i 20 polustipendija. Informacije o stipendijama zainteresovani srednjoškolci mogu da pronađu na sajtu fakulteta.