U saradnji sa UNHCR Srbija, Komesarijatom za izbeglice i migracije, Novosadskim humanitarnim centrom i International Rescue Committee, Centar za kriznu politiku i reagovanje – CRPC, nastavio je da se bori za jednakost izbeglica u Srbiji. Uz njihovu pomoć, na Beogradskom novogodišnjem festivalu prethodnog vikenda bile su izložene rukotvorine žena izbeglica. Na ovoj prodajnoj izložbi ukrasnih sitnica i ostalih dekorativnih predmeta koje one izrađuju, posetioci Beogradskog sajma mogli su da kupe lepe novogodišnje i božićne poklone.

Prodajna izložba rukotvorina žena izbeglica

Kupovinom predmeta koje izrađuju žene izbeglice, koje su u našu zemlju stigle iz ratom zahvaćenih područja, ljudi dobre volje im ne pomažu samo da prežive, već im pružaju i mnogo značajniju podršku – pomažu im da napreduju i sebi i svojim porodicama omoguće što normalniju egzistenciju u teškim životnim uslovima u kojima su se našle.

Prodajna izložba rukotvorina žena izbeglica