Power Belt

Preduzeće POWER BELT osnovano je 1993. godine u Mađarskoj kao distributer klinastog remenja. Da bi zadovoljilo potrebe i srpskog tržišta, krajem 2014. godine osnovan je Power Belt d.o.o., sa sedištem u Subotici, sa ciljem da udovolji specifičnim potrebama srpskog tržišta.​

Prateći zahteve tržišta, ponuda preduzeća se konstantno proširivala. Zahvaljujući tome danas ima široku ponudu u segmentu pogonske tehnike. Preduzeće je tokom godina izraslo u međunarodnu kompaniju. Trenutno posluje u pet država: Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Ukrajini i Srbiji.