Sporazum o saradnji između Srbije i Irana u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, omladine i sporta potpisali su na Sajmu knjiga ministar kulture i informisanja u Vladi Srbije Vladan Vukosavljević i direktor Organizacije za islamsku kulturu i veze Irana Abuzar Ibrahimi Torkaman. Sporazum je potpisan na period od tri godine u skladu sa Konvencijom između dve zemlje o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture, zaključenom 5. decembra 1963. godine.

Nakon potpisivanja Sporazuma Torkaman je rekao da će dve zemlje pokušati zajednički da realizuju sadržaj tog programa, koji se odnosi na saradnju u oblasti arhivske građe, organizovanje nedelja kulture, filmskih festivala… Srpski ministar kulture rekao je da je reč o strateškom sporazumu, koji obuhvata nekoliko oblasti – kulturu, nauku , obrazovanje, omladinu i sport. Uz izražavanje očekivanja da će obe strane izvući maksimum iz ovog sporazuma, Vukosavljević je rekao da je postavljen čvrst temelj za buduću obimnu i kvalitetnu saradnju.

Sporazumom je predviđeno da se mogu razmenjivati delegacija iz oblasti kulture u cilju boljeg međusobnog upoznavanja sa aktivnostima institucija kulture i mogućnosti za unapređenje uzajamne  saradnje. Razmenjivaće se informacije o umetničkim i medijskim festivalima, sajmovima knjiga i seminarima koji se održavaju u dve zemlje, a podsticaće i razmenu manjih muzičkih i dramskih ansambala. Sporazum podrazumeva i mogućnost razmene arheoloških timova, održavanje zajedničkih stručnih konferencija o najnovijim arheološkim otkrićima. Dve zemlje će podržavati saradnju muzeja, a moguća je saradnja i u oblasti filmske produkcije.